• hmerologio 2018 topΗμερολόγιο του Λογιστή 2018

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών θα κυκλοφορήσει το «Ημερολόγιο του Λογιστή 2018», για ακόμα μια χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει το Ημερολόγιο 2018 και το εγχειρίδιο λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


  Περισσότερα

 • banner 02Γίνε Μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών

  "Μόνος μου πάω γρήγορα και μαζί πάμε πιο μακριά"

  Περισσότερα
 • gdprΑνακοίνωση του Λ.Σ.Α. για τα προσωπικά δεδομένα

  Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Λ.Σ.Α. ενημερώνει υπεύθυνα

  Περισσότερα

 • lsa web offers isologismosΑναρτήστε τον Ισολογισμό σας στη Χαμηλότερη τιμή της Αγοράς!

  Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την e-genius προσφέρει στους πελάτες σας το BASIC LSA για τη δημοσίευση ισολογισμών στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

  Περισσότερα
 • lsa banner 526X351 bΣυνεργασία του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών με την StudySmart και τον φορέα εκπαίδευσης του CIMA

  Η συνεργασία έχει ως στόχο την αναβάθμιση των Λογιστών, Φοροτεχνικών – Οικονομολόγων και τη δημιουργία υπεραξίας στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

  Περισσότερα

18 Sep, 2018

Αρχική

Ερώτημα: Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά και λογιστικά η κλοπή εμπορευμάτων;

Ερώτημα:  Πώς αντιμετωπίζεται κλοπή εμπορευμάτων σε θέμα Φ.Π.Α. καθώς και στη φορολογία εισοδήματος;
Ποιες είναι η απαραίτητες λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν βάσει ΕΛΠ;

Παράδειγμα.
Παραγωγική επιχείρηση διαθέτει ασφαλισμένες α ύλες αξίας 100.000€ και διαπιστώνει κλοπή αξίας 10.000€

1)Προχωράει σε διακανονισμό έκπτωσης του ΦΠΑ που έχει ήδη εκπέσει από την αγορά τους ή όχι;
2)Αν λάβει αποζημίωση και για το ποσό του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα κλεμμένα (δηλαδή 12.400€) το εγγράφει ως έκτακτο κέρδος;
3)Ποιες είναι οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν στην συγκεκριμένη περίπτωση, για να μειωθούν οι α ύλες και να μπορέσει να απεικονιστεί το ποσό της ζημίας;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Συνοπτική Απάντηση

Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος που έχει εκπέσει κατά την αγορά των αγαθών δεν επιστρέφεται. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία, όπως πρωτόκολλο κλοπής, αντίγραφο της τυχόν μηνυτήριας αναφοράς που υποβλήθηκε και αποδεικτικά έγγραφα της αρχής που επιλήφθηκε για την καταγραφή ή έρευνα της κλοπής

Πλήρης Απάντηση

1. Όσον αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση στην γνωμοδότηση ΣΛΟΤ Αριθμ.Πρωτ.:2712ΕΞ/18.02.2016 «Λογιστικός χειρισμός καταστροφής αποθεμάτων με τα ΕΛΠ.» αναφέρεται:

«1. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, το κόστος ακατάλληλων αποθεμάτων που καταστρέφονται, εφόσον η αξία των καταστρεφόμενων αγαθών κυμαίνεται στα συνήθη επίπεδα, καταχωρείται σε αύξηση του κόστους πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Όταν όμως το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και παρεκκλίνει από τα συνήθη επίπεδα, το σχετικό ποσό μπορεί να εμφανίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων, ώστε να μη στρεβλώνεται το κόστος πωληθέντων και το μικτό κέρδος.

2. Στα πλαίσια των ΕΛΠ, η οντότητα δύναται να καταχωρεί την καταστροφή των αποθεμάτων σε λογαριασμό ζημίας με πίστωση των αποθεμάτων. Στη συνέχεια, ανάλογα με το ύψος της ζημίας, ακολουθείται ο ενδεδειγμένος υπό (1) χειρισμός.

3. Σε ότι αφορά την καταχώρηση σε λογαριασμούς, σημειώνεται ότι στα πλαίσια των ΕΛΠ η χρήση κωδικών επαφίεται στην κρίση της οντότητας. Εάν η επιχείρηση συνεχίζει να τηρεί το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ, δύναται να συνεχίσει να διενεργεί τις εγγραφές που διενεργούσε, διασφαλίζονται ωστόσο σε κάθε περίπτωση την ορθή εμφάνιση των επιπτώσεων του γεγονότος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον υπό (1) χειρισμό που έχει επιλεγεί.»

2. Κατά την άποψη μας, τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση κλοπής. Όσον αφορά την αποζημίωση, θα απεικονιστεί στο σύνολο της ως έσοδο (σύμφωνα με την γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 107/1810/1992, η εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση, για καταστραφέντα (από πυρκαγιά κ.λπ.) ή κλαπέντα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες - υλικά κ.λπ.), καταχωρείται στην πίστωση ιδιαίτερου υπολογαριασμού, που ανοίγεται κάτω από τον πρωτοβάθμιο 72 "πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού").


1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ΦΠΑ, δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, ανεξάρτητα αν η επιχείρηση έλαβε αποζημίωση προς αναπλήρωση της αξίας των κλαπέντων ή καταστραφέντων αγαθών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος που έχει εκπέσει κατά την αγορά των αγαθών δεν επιστρέφεται. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία, όπως πρωτόκολλο κλοπής, αντίγραφο της τυχόν μηνυτήριας  αναφοράς που υποβλήθηκε και αποδεικτικά έγγραφα της αρχής που επιλήφθηκε για την καταγραφή ή έρευνα της κλοπής (π.χ. από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής).

2. Στη φορολογία εισοδήματος, η ζημία που υπέστη η επιχείρηση από την κλοπή των εμπορευμάτων,  θα προκύψει μέσω της απογραφής.


Πηγή: e-forologia.gr

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας σχετικά με τα cookies. Aν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, παρακαλώ πατήστε «Συμφωνώ». Εάν αρνηθείτε την χρήση των cookies, τότε αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε, λόγω της μη διαθεσιμότητας των cookies.

Διαβάστε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies

ΣΥΜΦΩΝΩ